Koźmiński Camps

Gold medal in bridge

Representation KU won the gold medal at the Academic Polish Championships in bridge.

The team consisted of:
prof. dr hab Witold Bielecki - Rektor
dr Jan Dąbrowski
dr Aleksander Chrostowski
dr Błażej Podgórski
Przemysław Janiszewski
Konrad Araszkiewicz
Krzysztof Kotorowicz
Marcin Najbar
Łukasz Witkowski
Igor Łosiewicz

Congratulations !!!

News

All news

Our
Partners